Se alla

Akut vård

Måndag 30 maj 2022

I en akut situation avvänds telefonnumret 112. Oftast sker den akuta vården på sjukhus som har hög kompetens och utrustning. Det finns även läkarmottagningar för akut sjuka. Både Ljungby och Växjö lasarett är akutsjukhus. 

Till akutsjukvården knyts även ett transportsystem. Det består oftast av ambulanser. Målet är att kunna nå alla akut sjuka inom 10 minuter, vilket är svårt i ett glest län som Kronoberg. 

Liberalerna föreslår:

  • Specialistvården bör så långt som möjligt ske nära patienten.
  • Ljungby och Växjö lasarett skall vara akutsjukhus.
  • Enkelrum skall erbjudas i vården.
  • Köer och väntetider skall minimeras, gärna med hjälp av externa parter.
  • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) måste vara lätt att nå. Vid behov måste regionen ta extern hjälp.
  • Äldres psykiska hälsa minskas genom olika boenden, aktiviteter och mer gemenskap.