Se alla

Vård vid psykisk ohälsa

Måndag 30 maj 2022

Den psykiska hälsan är hur vi mår, trivs med livet och klarar utmaningar. Den psykiska ohälsan har under senare årtionden blivit ett mer synligt problem. En viktig faktor är ensamhet som drabbar speciellt yngre och äldre. Människan är en social varelse, men många situationer i samhället bidrar till ensamhet och utanförskap.

För att klara ungdomars ökande psykiska problem krävs att vården och skolan arbetar mer förebyggande. Vid psykisk ohälsa är det nödvändigt med snabb utredning och behandling.  Äldre behöver boendesituationer där engagemang och gemenskap bryter ensamheten.