Se alla

Specialistvård

Måndag 30 maj 2022

Ibland behövs mer resurser än den Nära vården kan erbjuda. Då blir det remiss till specialistvården. I Kronobergs län är den koncentrerad till Växjö och Ljungby lasarett. Ännu högre specialisering finns inom Sydsverige, exempelvis i Lund. Viss vård finns bara på något enstaka sjukhus i Sverige. Den specialiserade psykiatriska vården finns främst på Sigfridsområdet i Växjö. Psykologer ska finnas på alla vårdcentraler.  

Öppen vård

Med öppen vård menas alla typer av vård utan att patienten läggs in exempelvis på ett sjukhus. Öppenvården kommer att öka. Många patienter kommer till sjukhuset på morgonen, får sin behandling under dagen och återvänder sedan hem. Nya tekniska framsteg gör att allt fler behandlingar kan ske inom den öppna vården.

Sluten vård

Inom den slutna vården ligger personen inne på sjukhuset över natten. Det kan vara en större operation eller behov av observation. Den tid patienten ligger kvar (vårddygn) minskar.