Se alla

Äldrevård och äldrehälsa

Måndag 30 maj 2022

Vården av de äldre är ett område där region, kommun och alla parter måste arbeta tillsammans. Det finns många olika modeller för samverkan med målet att ge patienten kontinuitet, närhet och hög kvalitet. Denna samverkan måste utvecklas och kan ske på olika sätt i olika kommuner och områden.

Det är speciellt viktigt för äldre med kontinuitet och känd vårdkontakt. Läkemedelsgenomgång och hälsosamtal förebygger sjukdom.

Liberalerna föreslår:

  • Region, kommun och andra parter måste utveckla den nära vården tätt tillsammans.
  • Alla som vill ha en vårdkontakt för personlig information till skall få det.
  • Olika specialiteter skall komma så nära patienten som möjligt.
  • Alla skall erbjudas utbildning för att klara den teknik som erbjuds.
  • Olika tjänster skall utvecklas som gör relationen mellan patient och vård enklare.
  • Utbildning, kunskap och vård skall utvecklas över nätet där det är möjligt. 
  • Öppettider efter invånarnas behov. Ökad akut och jourmottagning. Närakut.