Se alla

Nära vård

Måndag 30 maj 2022

Nära vård är den vård patienten kan nå direkt. Det kan vara genom skolan, äldreboende, vårdcentral eller öppen vård på sjukhus. Samtidigt är det en process så att mer och mer kvalificerad vård skall vara lättare att nå, exempelvis på en vårdcentral. Detta gäller både kroppen och psyket. I Nära vården ska man kunna möta olika specialister. Den tekniska utvecklingen ökar möjligheten att flytta vården närmare patienten.  

Vårdcentral

Det finns minst en vårdcentral i varje kommun. Där finns de flesta yrkeskategorier och specialister i den allmänna vården. Kontakt sker genom överenskommelse per telefon eller bokning via 1177. Dagtid kan man också åka dit akut. Vårdcentralen klarar de flestas behov av vård. Om inte skickas du till specialister. Utvecklingen går mot att alltmer vård kan ges på vårdcentral eller motsvarande. Där ska finnas psykolog, kurator med flera.

Vårdcentralen är navet i vården. Där finns den personliga kontakten, din vårdkontakt eller husläkare. Du har rätt till en fast läkarkontakt.

Hälsosamtal och medicingenomgångar skall hållas för vissa åldersgrupper, särskilda riskgrupper och de som exempelvis har mer än fem mediciner. 

Patientkontrakt är en gemensam överenskommelse där parterna gör sina krav tydliga mot varandra.

Kommun

Kommunerna ansvarar för vård och omsorg. Det är en stor verksamhet speciellt inom äldrevården. Vårdpersonal finns även på skolor och i andra verksamhetsformer. Kommunerna anställer alla former av vårdpersonal utom läkare. Regionen har det yttersta ansvaret för sjukvården.

Samverkan

Andra former av vård sker inom exempelvis företagshälsovård, familjecentral, ungdomsmottagning och i Kronobergs län Barnens bästa. Samverkan sker för att individen skall stå i centrum och olika parter skall hitta bästa lösningen tillsammans. Denna typ av samarbete kommer att öka och omfatta fler, exempelvis verksamhet som idag tillhör specialistvård.

Samverkan mellan olika aktörerna måste utvecklas mer, speciellt mellan region, kommun och de olika parter som är inblandade. Individen skall vara i centrum och alla skall jobba för den bästa helhetslösningen.