Se alla

Ekonomi

Måndag 30 maj 2022

Skatten i region Kronoberg är bland de högsta i landet. Nya satsningar måste betalas med ökad effektivitet. Omorganisationen av vården närmare patienten och satsning på friskvård och egenvård skapar utrymme för de som bäst behöver vård. 

Konkurrens är ett sätt att utveckla verksamheten. Det kan ske via privata företag, olika partnerskap eller interna självstyrande grupper. Uppföljning och kontroll är en förutsättning för all verksamhet.

Liberalerna föreslår:

  • Skatten skall vara oförändrad eller sänkas.
  • Effektiviteten måste öka.
  • Vårdåtgärder är prioriterade före bygginvesteringar.
  • Konkurrens – intern eller extern – under god kontroll är utvecklande.