Liberalerna Kronoberg

Den socialliberala rösten i Kronobergs län

Förbundsmötet för Liberalerna Kronoberg flyttas fram

Förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om att flytta fram 2020 års förbundsmöte/årsmöte för Liberalerna Kronoberg till augusti/september 2020. Plats, datum och tid kommer att meddelas senast 8 veckor före förbundsmötet.

Orsaken till att förbundsstyrelsen valt att flytta fram mötet är givetvis den pågående covid 19-epidemin. Vi baserar vårt ställningstagande på följande:

Antalet smittade snabbt ökar och att smittan har även nått vårt län. Mycket talar för att smittan vid tiden för förbundsmötet kommer att ha nått ett en omfattande samhällsspridning. Att då genomföra förbundsmötet skulle riskera att bidra till ökad smittspridning.

Många av våra medlemmar som på mycket goda grunder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skulle på grund av detta vara förhindrade att delta vid mötet. Detta skulle vara olyckligt, dels därför att förbundsmötet är ett av Liberalerna Kronobergs mer uppskattade arrangemang och dels därför att det skulle innebära att ett stort antal av våra medlemmar inte skulle kunna delta i den demokratiska processen inom Liberalerna Kronoberg. Jag vill samtidigt vara tydlig med att genom att flytta årsmötet till augusti eller september, bryter vi mot länsförbundets stadgar, som föreskriver att årsmötet ska hållas senast i april månad. Förbundsstyrelsen anser, att det i rådande läge är försvarligt att bryta mot stadgarna på denna punkt. Förbundsmötet/årsmötet kommer att pröva om det var korrekt att göra detta avsteg från stadgarna.

Vi går nu mot ett antal veckor, där antalet smittade kommer att öka kraftigt. Det gäller med stor sannolikhet också antalet svårt sjuka och döda. För oss inom Liberalerna Kronoberg gäller det nu, att vi i de politiska församlingar där vi deltar, på ett så bra och konstruktivt sätt som möjligt bidrar till att lindra effekterna av epidemin på alla plan. Vi stöttar och hjälper våra medlemmar och andra, som av olika skäl väljer att vara i karantän. Vi ser till att vi på bästa möjliga sätt upprätthåller våra demokratiska processer både inom partiet, och i frågor som rör de politiska församlingar, nämnder och styrelser där vi är representerade. Det innebär bland annat att vi så långt det är möjligt undviker fysiska möten och i stället väljer nätbaserade mötesformer.

Information från Liberalerna Kronoberg kommer att finnas på våra hemsidor och Facebooksidor, samt genom medlemsutskick med e-post. Ta väl hand om varandra!

Liberala hälsningar,
Gunnar Nordmark
Förbundsordförande Liberalerna Kronoberg

Nyheter från Liberalerna riks:

4 augusti 2020

Persson: Sänk skatterna på jobb och företag med 30 miljarder

Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson presenterade under tisdagen partiets ingångar inför höstens budgetförhandlingar. Liberalerna ser behovet av skattesänkningar på jobb och företag på i storleksordningen 30 miljarder kronor. Sverige förväntas gå in en djup och långvarig lågkonjunktur. Konjunkturinsitutet bedömer att den blir djupare än finanskrisen i början av 90-talet. Samtidigt rapporteras det redan nu om…

28 juli 2020

Möjliggör ny kärnkraft i Sverige

Liberalerna presenterade idag en rad förslag för att säkerställa att det är praktiskt möjligt att bygga nya reaktorer i Sverige och att en ansökan om att bygga en reaktor hanteras effektivt av myndigheterna. Det är en förutsättning för att kostnadseffektivt kunna utveckla energisystemet så att klimatmålen kan nås utan att leveranssäkerheten äventyras. Därför föreslår vi…

26 juli 2020

Nästa generations kärnkraft kräver ny lagstiftning

Nyamko Sabuni skriver tillsammans med Ulf Kristersson i DN debatt om att nästa generations kärnkraft kräver ny lagstiftning. Ren, konkurrenskraftig och leveranssäker svensk el är en förutsättning för välfärd, jobb och klimatomställningen och därför behöver Sverige kärnkraften. Vi föreslår att göra lagändringar för att förbereda så att det ska finnas möjlighet att bygga modern kärnkraft i framtiden. Ta bort…

21 juli 2020

Språket är biljetten in i svenska samhället

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Insatser som utvecklar språket måste sättas in så tidigt som möjligt, inte minst för barn som inte är födda i Sverige. Svenska språket är biljetten in i det svenska samhället och det måste finnas ett…

16 juli 2020

Sabuni- ”Låt oss försöka igen”

Nyamko Sabuni uppmanar idag Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att återigen tillsammans sätta sig vid förhandlingsbordet och återuppta migrationsförhandlingarna. Det krävs en bred förankrad parlamentarisk överenskommelse för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik och därför vill Liberalerna se att dessa fem partier gör ett nytt försök i att komma överens om en human flyktingpolitik.…

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Ta kontakt med någon av våra företrädare:

Gunnar Nordmark Gunnar Nordmark
Länsförbundet Kronobergs ordförande
Mejla Gunnar
Yngve Filipsson Yngve Filipsson
Ledmot i regionfullmäktige och regionstyrelsen
Mejla Yngve
Albert Sadiku Albert Sadiku
Distriksordförande Liberala ungdomsförbundet Kronoberg
Mejla Albert

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.