Se alla

Förbundsmötet för Liberalerna Kronoberg flyttas fram

Förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om att flytta fram 2020 års förbundsmöte/årsmöte för Liberalerna Kronoberg till augusti/september 2020. Plats, datum och tid kommer att meddelas senast 8 veckor före förbundsmötet.

Orsaken till att förbundsstyrelsen valt att flytta fram mötet är givetvis den pågående covid 19-epidemin. Vi baserar vårt ställningstagande på följande:

Antalet smittade snabbt ökar och att smittan har även nått vårt län. Mycket talar för att smittan vid tiden för förbundsmötet kommer att ha nått ett en omfattande samhällsspridning. Att då genomföra förbundsmötet skulle riskera att bidra till ökad smittspridning.

Många av våra medlemmar som på mycket goda grunder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skulle på grund av detta vara förhindrade att delta vid mötet. Detta skulle vara olyckligt, dels därför att förbundsmötet är ett av Liberalerna Kronobergs mer uppskattade arrangemang och dels därför att det skulle innebära att ett stort antal av våra medlemmar inte skulle kunna delta i den demokratiska processen inom Liberalerna Kronoberg. Jag vill samtidigt vara tydlig med att genom att flytta årsmötet till augusti eller september, bryter vi mot länsförbundets stadgar, som föreskriver att årsmötet ska hållas senast i april månad. Förbundsstyrelsen anser, att det i rådande läge är försvarligt att bryta mot stadgarna på denna punkt. Förbundsmötet/årsmötet kommer att pröva om det var korrekt att göra detta avsteg från stadgarna.

Vi går nu mot ett antal veckor, där antalet smittade kommer att öka kraftigt. Det gäller med stor sannolikhet också antalet svårt sjuka och döda. För oss inom Liberalerna Kronoberg gäller det nu, att vi i de politiska församlingar där vi deltar, på ett så bra och konstruktivt sätt som möjligt bidrar till att lindra effekterna av epidemin på alla plan. Vi stöttar och hjälper våra medlemmar och andra, som av olika skäl väljer att vara i karantän. Vi ser till att vi på bästa möjliga sätt upprätthåller våra demokratiska processer både inom partiet, och i frågor som rör de politiska församlingar, nämnder och styrelser där vi är representerade. Det innebär bland annat att vi så långt det är möjligt undviker fysiska möten och i stället väljer nätbaserade mötesformer.

Information från Liberalerna Kronoberg kommer att finnas på våra hemsidor och Facebooksidor, samt genom medlemsutskick med e-post. Ta väl hand om varandra!

Liberala hälsningar,

Gunnar Nordmark

Förbundsordförande Liberalerna Kronoberg

Nyheter i Kronoberg

11 juli 2018

Klart vi kan ta emot fler flyktingar!

När höger- och vänsterkrafterna tävlar om vem som har tuffast och stramast flyktingpolitik, står vi liberaler som vi alltid har gjort upp för friheten…

Sociala medier

  • Följ på: 

HÖJD INKOMSTSKATT - MINDRE PENGAR I STATSKASSAN

Magdalena Andersson höjer inkomstskatten genom… https://www.instagram.com/p/BFgtwu3wB1j/

Ikväll är det dags för Frans och övriga Europa att tävla i Eurovision Song Contest-finalen;… https://www.instagram.com/p/BFZAcAawByL/

Lennart Adell Kind, gruppledare för Liberalerna i Växjö, skriver i dagens Smålandsposten om NATO. #Liberalerna

http://ow.ly/XoimK

Liberalerna i Kronobergs län