Liberalerna Kronoberg

Den socialliberala rösten i Kronobergs län

Förbundsmötet för Liberalerna Kronoberg flyttas fram

Förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om att flytta fram 2020 års förbundsmöte/årsmöte för Liberalerna Kronoberg till augusti/september 2020. Plats, datum och tid kommer att meddelas senast 8 veckor före förbundsmötet.

Orsaken till att förbundsstyrelsen valt att flytta fram mötet är givetvis den pågående covid 19-epidemin. Vi baserar vårt ställningstagande på följande:

Antalet smittade snabbt ökar och att smittan har även nått vårt län. Mycket talar för att smittan vid tiden för förbundsmötet kommer att ha nått ett en omfattande samhällsspridning. Att då genomföra förbundsmötet skulle riskera att bidra till ökad smittspridning.

Många av våra medlemmar som på mycket goda grunder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skulle på grund av detta vara förhindrade att delta vid mötet. Detta skulle vara olyckligt, dels därför att förbundsmötet är ett av Liberalerna Kronobergs mer uppskattade arrangemang och dels därför att det skulle innebära att ett stort antal av våra medlemmar inte skulle kunna delta i den demokratiska processen inom Liberalerna Kronoberg. Jag vill samtidigt vara tydlig med att genom att flytta årsmötet till augusti eller september, bryter vi mot länsförbundets stadgar, som föreskriver att årsmötet ska hållas senast i april månad. Förbundsstyrelsen anser, att det i rådande läge är försvarligt att bryta mot stadgarna på denna punkt. Förbundsmötet/årsmötet kommer att pröva om det var korrekt att göra detta avsteg från stadgarna.

Vi går nu mot ett antal veckor, där antalet smittade kommer att öka kraftigt. Det gäller med stor sannolikhet också antalet svårt sjuka och döda. För oss inom Liberalerna Kronoberg gäller det nu, att vi i de politiska församlingar där vi deltar, på ett så bra och konstruktivt sätt som möjligt bidrar till att lindra effekterna av epidemin på alla plan. Vi stöttar och hjälper våra medlemmar och andra, som av olika skäl väljer att vara i karantän. Vi ser till att vi på bästa möjliga sätt upprätthåller våra demokratiska processer både inom partiet, och i frågor som rör de politiska församlingar, nämnder och styrelser där vi är representerade. Det innebär bland annat att vi så långt det är möjligt undviker fysiska möten och i stället väljer nätbaserade mötesformer.

Information från Liberalerna Kronoberg kommer att finnas på våra hemsidor och Facebooksidor, samt genom medlemsutskick med e-post. Ta väl hand om varandra!

Liberala hälsningar,
Gunnar Nordmark
Förbundsordförande Liberalerna Kronoberg

Nyheter från Liberalerna riks:

4 juni 2020

Gustav Georgson blir biträdande partisekreterare

Juno Blom har idag utsett Gustav Georgson till biträdande partisekreterare för Liberalerna. Gustav Georgson arbetar idag som kommunikationschef och har tidigare arbetat inom Liberalerna både i Stockholm och i Skåne. ”Gustav har en lång och bred erfarenhet av arbete i partiet och har mycket goda ledaregenskaper. Han kommer vara kvar i sin roll som kommunikationschef, men…

29 maj 2020

Nu ökar vi rörligheten på bostadsmarknaden

Liberalerna har drivit igenom att uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning slopas från och med 2021. Detta kommer leda till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, eftersom de ekonomiska nackdelarna med att byta bostad minskar. Den som säljer en privatbostad med vinst och köper en ny bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med…

28 maj 2020

Barbro Westerholm (L): Fel att neka hemtjänst till äldre som befinner sig i sina fritidshus

Idag har socialutskottet justerat ett tillkännagivande om tidsbegränsad ändring av lagen om rätt till hemtjänst för boende i annan kommun än hemkommunen. Tillkännagivandet innebär att man uppdrar regeringen att ta fram ett lagförslag som innebär tidsbegränsad möjlighet för vistelsekommun att neka hemtjänst för personer med annan bosättningskommun. Det är självklart att vi alla ska hjälpas…

27 maj 2020

Liberal seger – hårdare tag mot hedersbrott

Under dagen har Liberalernas partisekreterare Juno Blom debatterat skärpt straff mot barnäktenskap i riksdagens kammare.  Den nya lagstiftningen som Liberalerna varit starkt pådrivande för kommer innebära flertalet förändringar som gör det lättare att bekämpa inskränkningar mot barns frihet:  En ny brottsrubricering införs – Barnäktenskapsbrott Nu blir det olagligt att en vårdnadshavare tillåter eller förmår sitt…

27 maj 2020

Sabuni och Avci: ”Modernisera arbetsrätten”

I dag skriver Nyamko Sabuni och Gulan Avci, arbetsmarknadspolitik talesperson för Liberalerna, en debattartikel i Svenska Dagbladet. I artikeln skriver de om hur vi kan modernisera arbetsrätten och om partiets liberala vision för arbetsmarknaden. Sabuni och Avci konstaterar att LAS i dess nuvarande form minskar företags förmåga att nyanställa och försämrar på grund av detta…

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Ta kontakt med någon av våra företrädare:

Gunnar Nordmark Gunnar Nordmark
Länsförbundet Kronobergs ordförande
Mejla Gunnar
Yngve Filipsson Yngve Filipsson
Ledmot i regionfullmäktige och regionstyrelsen
Mejla Yngve
Albert Sadiku Albert Sadiku
Distriksordförande Liberala ungdomsförbundet Kronoberg
Mejla Albert

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.