Liberalerna Kronoberg

Den socialliberala rösten i Kronobergs län

Förbundsmötet för Liberalerna Kronoberg flyttas fram

Förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om att flytta fram 2020 års förbundsmöte/årsmöte för Liberalerna Kronoberg till augusti/september 2020. Plats, datum och tid kommer att meddelas senast 8 veckor före förbundsmötet.

Orsaken till att förbundsstyrelsen valt att flytta fram mötet är givetvis den pågående covid 19-epidemin. Vi baserar vårt ställningstagande på följande:

Antalet smittade snabbt ökar och att smittan har även nått vårt län. Mycket talar för att smittan vid tiden för förbundsmötet kommer att ha nått ett en omfattande samhällsspridning. Att då genomföra förbundsmötet skulle riskera att bidra till ökad smittspridning.

Många av våra medlemmar som på mycket goda grunder följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skulle på grund av detta vara förhindrade att delta vid mötet. Detta skulle vara olyckligt, dels därför att förbundsmötet är ett av Liberalerna Kronobergs mer uppskattade arrangemang och dels därför att det skulle innebära att ett stort antal av våra medlemmar inte skulle kunna delta i den demokratiska processen inom Liberalerna Kronoberg. Jag vill samtidigt vara tydlig med att genom att flytta årsmötet till augusti eller september, bryter vi mot länsförbundets stadgar, som föreskriver att årsmötet ska hållas senast i april månad. Förbundsstyrelsen anser, att det i rådande läge är försvarligt att bryta mot stadgarna på denna punkt. Förbundsmötet/årsmötet kommer att pröva om det var korrekt att göra detta avsteg från stadgarna.

Vi går nu mot ett antal veckor, där antalet smittade kommer att öka kraftigt. Det gäller med stor sannolikhet också antalet svårt sjuka och döda. För oss inom Liberalerna Kronoberg gäller det nu, att vi i de politiska församlingar där vi deltar, på ett så bra och konstruktivt sätt som möjligt bidrar till att lindra effekterna av epidemin på alla plan. Vi stöttar och hjälper våra medlemmar och andra, som av olika skäl väljer att vara i karantän. Vi ser till att vi på bästa möjliga sätt upprätthåller våra demokratiska processer både inom partiet, och i frågor som rör de politiska församlingar, nämnder och styrelser där vi är representerade. Det innebär bland annat att vi så långt det är möjligt undviker fysiska möten och i stället väljer nätbaserade mötesformer.

Information från Liberalerna Kronoberg kommer att finnas på våra hemsidor och Facebooksidor, samt genom medlemsutskick med e-post. Ta väl hand om varandra!

Liberala hälsningar,
Gunnar Nordmark
Förbundsordförande Liberalerna Kronoberg

Nyheter från Liberalerna riks:

21 september 2020

Liberala segrar i höstbudgeten

Liberalerna har drivit igenom skattesänkningar på jobb och företagande med 30 miljarder, gjort stora satsningar på kunskapsskolan och stärkt svenska språket och tryggheten i utsatta områden. Efter långa och tuffa förhandlingar presenteras idag en budget där det lönar sig att arbeta, blir enklare och billigare att anställa och företagen blir mer konkurrenskraftiga. Detta samtidigt som…

17 september 2020

30 miljarder som återstartar Sverige

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Arbetslösheten breder ut sig i pandemins spår samtidigt som det lönar sig alldeles för dåligt att gå från bidrag till arbete. Liberalerna har under hösten krävt 30 miljarder i skattesänkningar på jobb och företagande för att det ska löna sig att arbeta, bli billigare att anställa och att…

16 september 2020

Tina Acketoft (L) och Karin Karlsbro (L) kommenterar EU-kommissionens ordförandes State of the Union-tal

Tina Acketoft (L), ledamot i EU-nämnden och Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker, kommenterar det State of the Union-tal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit i EU-parlamentet idag. I talet, som var von der Leyens första linjetal som kommissionens ordförande, stakades riktningen ut för kommissionens arbete under kommande år. Glädjande att von der Leyen lade stor tyngd vid värderingar,…

15 september 2020

Miljardsatsning på bildningslyftet

I återstarten av Sverige är kunskap centralt. Idag ser vi låga skolresultat i utsatta områden, lärarbrist och en framväxt av flera religiösa friskolor. Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet…

14 september 2020

Nya kliv för att elektrifiera Sverige

För att rädda klimatet måste transportsektorn ställa om och minska användningen av fossil energi. Istället behövs mer hållbara drivmedel men framförallt handlar det om att elektrifiera mera. Mer utveckling och innovation för olika trafikslag och deras elektrifiering krävs. I budgetförhandlingarna inför 2021 har Liberalerna drivit på för insatser som bidrar till ökad elektrifiering inom transportsektorn.…

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Ta kontakt med någon av våra företrädare:

Gunnar Nordmark Gunnar Nordmark
Länsförbundet Kronobergs ordförande
Mejla Gunnar
Yngve Filipsson Yngve Filipsson
Ledmot i regionfullmäktige och regionstyrelsen
Mejla Yngve
Albert Sadiku Albert Sadiku
Distriksordförande Liberala ungdomsförbundet Kronoberg
Mejla Albert

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.